Zijn hersengestuurde spraakcomputers ethisch?

Door Ömer Güney, originele blogpost te vinden op: Zijn hersengestuurde spraakcomputers ethisch? | Mijn presentatie op het BCI Society meeting (mijnrechtervoet.be).

Tekst integraal overgenomen met toestemming (dd. 20-6-2023).

Op woensdag 7 juni kreeg ik de kans om deel te nemen aan de workshop over de ethische dillema’s rond ‘speech BCI’s, oftewel hersengestuurde spraakcomputers. Deze workshop werd georganiseerd door de BCI Society op hun internationaal congres.

Op dit congres kwamen onderzoekers en professionals op het gebied van Brein-Computer-Interfaces samen om allerhande onderwerpen over BCI’s te bespreken. Eén van die onderwerpen ging over de vraag hoe men de agency (dus de autonomie op het apparaat) van de gebruiker kan verzekeren wanneer hij een hersengestuurde spraakcomputer gebruikt. Meer bepaald bediscussieerden we hoe men kan vermijden dat zo’n apparaat zomaar alle gedachten uit van de gebruiker en in plaats daarvan enkel die gedachten uit die de gebruiker wil.

Misschien klinkt het een beetje eng dat men aan een computer werkt die je gedachten kan lezen. Dit is echter niet helemaal een correcte beschrijving. Alhoewel het inderdaad zo is dat men aan een technologie werkt die in staat is om de signalen van uw hersenen om te zetten naar tekst, spraak, of opdrachten voor een computer, is het niet zo dat het apparaat toegang zal hebben tot al je gedachten. De BCI is eigenlijk een apparaat dat de gebruiker mogelijk maakt om een computer te bedienen met zijn gedachten. Per definitie zou een BCI dus enkel toegang hebben aan de gedachten waarmee de gebruiker communiceert met het apparaat. Het zou – naast dat het niet ethisch is – ook behoorlijk inefficiënt zijn als de BCI ook aan andere gedachten van de gebruiker zit waardoor het suboptimaal zal werken. Maar ik kan natuurlijk niet verzekeren dat alle bedrijven even ethisch zullen omspringen met een dergelijke technologie – zeker niet in een wereld waar big tech gratis services aanbiedt en die financiert met de verkoop van de data afkomstig van hun gebruikers. Maar dat is een discussie voor een andere dag.

De voorzitster van ISAAC-NF vroeg mij of ik wou deelnemen aan deze workshop als een ervaringsdeskundige op het gebied van OC. Ik heb geprobeerd om de OC-gebruikers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Of dit mij gelukt is, is aan jullie om te oordelen 😊.

Ik wil de BCI Society, de organisators van de workshop in het bijzonder en ISAAC-NF hartelijk bedanken voor het vertrouwen in mij!

BCI conclusie