Werkbezoek Nederlandse Zorgautoriteit

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangegeven dat de huidige financiering van spraakcomputers in de Wlz tot knelpunten leidt.

De NZa onderzoekt momenteel dit knelpunt en hoe dit is op te lossen, waarbij tevens de financiële gevolgen in beeld worden gebracht. Als ISAAC-NF hebben we onlangs een goed gesprek met hen gehad waarin we de noodzaak van vergoeding hebben aangegeven. Op woensdag 14 maart heeft de NZa een werkbezoek gedaan bij Sherpa, waarin ze met drie ervaringsdeskundigen en hun naasten hebben gesproken over het belang van spraakhulpmiddelen. Het was voor alle partijen een leerzaam en waardevol bezoek. In april gaan de gesprekken verder en voor 1 juli zal bekend worden hoe de financieren van spraakhulpmiddelen in de Wlz er vanaf 2025 uit zal zien.

Onze dank aan Marjolein Schoen, Bastiaan Hogevonder en Noëlle Zomer en hun naasten, Annemarie Remmerswaal en Manouk van Kerkhof voor hun bijdrage aan en organisatie van  deze dag!

Meer informatie: Ervaringsdeskundigen laten van zich horen tijdens werkbezoek NZa over belang van spraakcomputers - Sherpa

sherpa