VN-VERDRAG

Wat is het VN-verdrag?

Nederland heeft in 2016 aangegeven zich te houden aan het 'Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap'. Met dit verdrag verklaren we in Nederland te zorgen voor gelijke mogelijkheden voor mensen met en zonder beperking. Iedereen moet gelijke kansen krijgen op school en op het werk, in het sociale leven en de gezondheidszorg. Optimale participatie in de maatschappij is het uiteindelijke doel voor iedereen. Als optimaal meedoen in de samenleving door je zintuiglijke (incl. communicatieve), motorische en/of verstandelijke beperking wordt belemmerd, moeten daar oplossingen voor gevonden worden.

Oplossingen kunnen gevonden worden door:

  1. Toegankelijk maken van de maatschappij: denk aan rolstoelvriendelijke gebouwen, ondertiteling met gebarentaal bij persconferenties van de regering en informatie van je huisarts in begrijpelijke taal.
  2. Compenseren van beperkingen met hulpmiddelen: denk aan het gebruik van een rolstoel, braille lezer, een gehoorapparaat of spraakcomputer.
  3. Aanleren van nieuwe vaardigheden: denk aan leren plannen van je dag, communiceren met ondersteunde communicatie en reizen met het openbaar vervoer.

 

dav
sdr

Recht op toegankelijke communicatie

In het verdrag staan meerdere artikelen over het recht op toegankelijke communicatie. Hiermee wordt bedoeld dat informatie voor iedereen te begrijpen moet zijn en dat iedereen zich zo volledig mogelijk moet kunnen uiten. Als dat niet met spraak en/of gebarentaal mogelijk is, moet er toegang zijn tot “alternatieve en ondersteunende vormen van communicatie”. Wij noemen dat ondersteunde communicatie (OC). Toegang alleen tot OC is niet voldoende, de persoon met een communicatieve beperking moet ook geleerd worden hoe OC te gebruiken. Hierbij moet zowel de persoon zelf als zijn/haar omgeving ondersteund worden. Ook deze benodigde ondersteuning is opgenomen in het VN-verdrag.

 

Vrijheid van meningsuiting is het recht van iedereen. ISAAC-NF zet zich in voor verdere implementatie van het VN-verdrag in Nederland, met extra aandacht voor het recht op toegankelijke communicatie.

Het VN verdrag is hier te vinden.

Communication is the most fundamental of human capacities. People need to be able to communicate to fulfill their social, educational, emotional and vocational potential. Everybody has the potential to communicate."

“Communicatie is de meest fundamentele vaardigheid van een mens. Mensen moeten kunnen communiceren om hun sociale, cognitieve, emotionele en werkgerelateerde potentieel te kunnen vervullen. Iedereen heeft de potentie om te communiceren” (vrij vertaald, ISAAC-NF, 2022).

(International Communication Project, 2016)

communication bill of rights