Update petitie deel II

Petitie Spraakcomputers: ontwikkelingen binnen Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzeringswet

Afgelopen donderdag was het langverwachte Gehandicaptendebat in de Tweede Kamer. Daarbij werden ook Kamervragen gesteld over deze brief van Minister Kuipers. Vooraf hebben we contact gehad met Mevr. Westerveld (GroenLinks) om te bespreken welke vragen zij, mede namens ons, aan de Minister kon stellen.

Mevrouw Westerveld vroeg:

“Ik wil van de minister weten of zij het met mij eens is dat een spraakcomputer net als een rolstoel een persoonsgebonden hulpmiddel is?”

“En ik wil haar vragen of het niet op dezelfde manier gefinancierd zou moeten worden?”

Het volledige betoog van Mevr. Westerveld (vanaf begin) is hier terug te kijken en luisteren. De antwoorden van Minister (vanaf -33.33 minuut) hier.

Schermafbeelding 2023-10-09 144459

In het kort hier de conclusies;

  • Zowel Minster Kuipers als Minister Helder geven het belang aan van het hebben en kunnen laten horen van je stem. Ze zijn van mening dat toegankelijke en passende hulpmiddelen beschikbaar moeten zijn.
  • Wet langdurige zorg: de vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland hebben het knelpunt rondom de vergoeding van spraakhulpmiddelen in Wlz-instellingen neergelegd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De NZA gaat onderzoeken hoe dit knelpunt is op te lossen, waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheid tot bovenbudgettaire vergoeding.
  • Zorgverzekeringswet: Door de veldpartijen wordt besproken wat valt onder vergoeding van de basisverzekering. Veldpartijen zijn o.a. zorgverzekeraars, het Zorginstituut Nederland (ZiN), hulpmiddelenleveranciers en ISAAC-NF. Het eerste gesprek was vandaag (maandag 9 oktober). We hebben daarin het belang van spraakcomputers voor onze doelgroep benadrukt en aangegeven dat er snel meer duidelijkheid moet komen over a) wat er vergoed kan worden en b) onder welke voorwaarden. ISAAC-NF doet samen met de belangenvereniging van hulpmiddelenleveranciers (Lacoh) een voorzet voor het normenkader waarin dit verder uiteen wordt gezet. Het ZiN gaat verder onderzoeken wat er valt onder een “algemeen gebruikelijke voorziening” als het gaat om een spraakhulpmiddel. Eind deze maand wordt bekend wanneer dit duidelijk wordt.

Wij danken iedereen die heeft meegeholpen en/of nog steeds meehelpt bij het oplossen van deze problemen. We houden u op de hoogte.