Tim Terneuzen

IMG_0494_resized

Ik zorg ervoor dat er financiële controle plaatsvindt op de resultatenrekening en stel daarna de definitieve jaarstukken op.

Sinds 2006 ben ik actief als (vice)penningmeester van ISAAC-nf. Van origine ben ik afgestudeerd in de financiële dienstverlening, de accountancy, en heb daar ook altijd mijn werk in verricht. In 2006 raakte ik
door mijn partner (destijds vriendin) Rachel van Balkom en haar vader Hans van Balkom in contact met ISAAC-nf. Tijdens het ISAAC congres in Montréal (Canada) raakte ik in gesprek met enkele bestuursleden van ISAAC-nf, waaronder ook de toenmalige penningmeester en voorzitter.

Zij gaf aan graag het stokje te willen overgeven aan een ander en zo kwam van het een, het ander…
Vanaf die tijd ben ik, eerst als penningmeester en later als (vice)penningmeester betrokken. Ik zorg ervoor dat er financiële controle plaatsvindt op de resultatenrekening en stel daarna de definitieve jaarstukken op. Tevens ben ik de backup voor de zittende penningmeester in geval deze niet beschikbaar is vanwege ziekte, etc…