Thérèse Siebers-van den Biezen

therese500_500

Ik hoop dat ik samen met de andere leden van het bestuur, ertoe kan bijdragen dat onze leerlingen, bij het verlaten van de school, in een wereld komen waarin hun vorm van communicatie als volwaardig gezien wordt.

Ik ben Thérèse van der Biezen en ben na mijn opleiding Logopedie gaan werken als logopedist aan de Mytylschool Eindhoven. Ik werk daar vooral met leerlingen die niet- of nauwelijks spreken. Samen met de leerkracht zorg ik ervoor dat deze leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen participeren in het onderwijs. In de ruim 30 jaar dat ik dit werk doe heb ik de digitalisering van de Ondersteunde Communicatie van heel dichtbij mogen meemaken.

Van handgetekende Bliss-symbolen naar spraakcomputers met complete woordenschat-bibliotheken. De veranderde inzichten over hoe te werken met leerlingen in deze doelgroep maken dat het werken met deze leerlingen me na al die jaren nog iedere dag boeit en blijf ik op zoek naar weer nieuwe mogelijkheden voor “mijn” leerlingen.

Het is mijn taak om Ondersteunde Communicatie binnen onze school zichtbaar te maken en mogelijkheden te scheppen voor leerlingen die voor hun communicatie van OC afhankelijk zijn.

Dit doe ik met veel plezier!

Ik ondersteun onze OC leerlingen ook bij het leren lezen. Door problemen bij het verklanken van de letters verloopt het leren lezen vaak moeizamer dan bij de meeste andere kinderen. Zowel in de klas als daarbuiten oefen ik met deze leerlingen. Om hen hierbij te ondersteunen.

Drie jaar geleden werd ik gevraagd om in het bestuur van ISAAC-nf toe te treden.

Ik ben er trots op dat ik deel mag uitmaken van deze groep enthousiaste mensen die zich op allerlei verschillende manieren inzetten voor mensen die OC gebruiken. Op deze manier kan ik me voor deze doelgroep ook buiten de muren van onze school inzetten. Ik hoop dat ik samen met de andere leden van het bestuur, ertoe kan bijdragen dat onze leerlingen, bij het verlaten van de school, in een wereld komen waarin hun vorm van communicatie als volwaardig gezien wordt. En dat het gebruiken van een andere communicatievorm dan spreken, mensen niet beperkt in hun kansen en mogelijkheden.