Sandra Koster

Sandra

Mijn streven binnen Isaac-nf is meer kennis met elkaar te delen, een organisatie neer te zetten die toekomstbestendig is en beter de belangen te behartigen van onze leden.

Mijn naam is Sandra Koster en na mijn afstuderen als logopedist in 1996 ben ik werkzaam geweest binnen de revalidatie en het onderwijs. Al heel snel vond ik het gebied van Ondersteunde Communicatie interessant en ben ik gaan werken als adviseur van communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen bij een leverancier. Zodoende ben ik technisch goed onderlegd.

Na deze periode kwam de behoefte om intensiever en langduriger met de niet of nauwelijks sprekende kinderen en volwassen en hun sociaal netwerk te kunnen werken. Daarom ben ik in 2009 mijn logopediepraktijk gestart die geheel gericht is op Ondersteunde Communicatie.

Naast mijn eigen praktijk ben ik ook als OC-behandelaar verbonden aan Stichting Milo en aan samenwerkingsverband de OC Specialisten. Mijn begeleiding bestaat uit het doen van onderzoek, het geven van adviezen aan de omgeving of het direct behandelen.

Naast deze gerichte adviezen verzorg ik ook scholing en coaching aan professionals en studenten in Nederland en België. In 2017 heb ik in samenwerking met de firma Jabbla vocabulaire Score vertaald voor het Nederlands taalgebied. Ook ben ik de grondlegger van vocabulaire Juno.

Door de master Innovatie in Zorg en Welzijn richt ik me op innovaties en complexe multidisciplinaire vraagstukken en focus daarbij op de combinatie van zorginhoudelijke, bedrijfskundige en wetenschappelijke perspectieven.

Sinds 2020 ben ik bestuurslid van ISAAC-nf. Mijn aandachtspunten binnen het bestuur liggen vooral op internationaal contact en strategie.