Update: vergoeding van spraakcomputers in instellingen

Uit een enquete onder 37 professionals uit 29 Wlz-instellingen komt een verontrustend beeld over de gang van zaken rondom de aanvraag van spraakcomputers.

  • Van de 81 hulpmiddelen die zijn aangevraagd, zijn er 50 verstrekt. Bij nog eens 90 anderen is de aanvraag uiteindelijk niet ingediend of vroegtijdig gestopt. Dit houdt in dat minstens 121 bewoners nu niet in staat worden gesteld optimaal te communiceren! 
  • Meer dan de helft van deze logopedisten terughoudend is met het aandoen van een aanvragen van een spraakhulpmiddel.
  • Logopedisten doen deze aanvragen niet meer omdat "het toch niet vergoed wordt" of zelfs omdat de bewoner als is overleden voordat alles geregeld is.
  • Er wordt getwijfeld om een spraakhulpmiddel aan te vragen omdat het niet zeker is of de spraakcomputer wel wordt vervangen als hij vervangen moet worden; "Dus ik geef iemand een stem, maar kan niet beloven dat die voor altijd kan blijven".

Concluderend: de hoge kosten voor aanschaf van een spraakhulpmiddel, de kosten voor reparatie en onderhoud en de bureaucratie rondom het aanvragen van een spraakhulpmiddel werken belemmerend op het aanvragen en vergoeden van spraakhulpmiddelen. Dit beperkt bewoners van Wlz-instellingen en hun omgeving in hun communicatie!

Deze week is de stemming over het amendement van Lisa Westerveld om 1,8 miljoen te reserveren voor de vergoeding van spraakhulpmiddelen in de Wlz; een belangrijke stap in de goede richting. Lees het amendement hier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

UPDATE: Het amendement is aangenomen! Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft voorgestemd.

Met dank aan Gerna Scholte, lees het volledige rapport hieronder.

Pictogrammen van www.arasaac.org

instelling spraakcomputer