Partners

Hoe werken we samen?

Om onze missie ten uitvoer te brengen, werken we samen met meerdere partijen. Voor geven van bekendheid aan OC, het verbeteren van de toegang tot OC, delen van kennis en kunde en de lobby naar politiek en verzekeringen werken we samen met leveranciers in binnen- en buitenland, ouders van OC-gebruikers, behandelcentra en behandelaren, belangen- en patiëntenverenigingen, Isaac Internationaal en zusterorganisaties, onderwijsinstellingen zoals universiteiten en hbo-opleidingen, verzekeraars, zorgkantoren, ZonMW, ministeries en de media.

Met welke partners werken we samen?

Hieronder een overzicht gemaakt van alle leveranciers van communicatiehulpmiddelen en non-profit organisaties die OC beschikbaar maken. Door op de knoppen hieronder te drukken krijgt u een overzicht van de communicatiehulpmiddelen per categorie. Ben of ken je een organisatie, bedrijf of instelling die hier genoemd moet worden, laat het ons weten via Contact. Voor een overzicht van organisaties die helpen bij de inzet van ondersteunde communicatie bij een persoon of in een groep/klas, kijk onderaan de pagina Ondersteunde Communicatie.

In het overzicht ziet u ook de bedrijven met een gouden of bronzen rand. Dit zijn onze Gouden en Bronzen Members, zij steunen ISAAC-NF financieel en we zijn hen zeer erkentelijk hiervoor.

Hoe kan je member worden?

Door member te worden van ISAAC-NF steun je ons in je missie. Als dank krijg je onze nieuwsbrieven en regelmatige updates over OC en ISAAC-NF en krijg je korting op een standplaats op de hulpmiddelenmarkt op ons jaarlijkse congres. Let op: voor een vermelding op onze site is het niet noodzakelijk om member te worden; wij streven ernaar zoveel mogelijk informatie over OC op onafhankelijke wijze te delen met iedereen.