Ondersteunde communicatie: iedereen heeft het recht om te communiceren

Communiceren kan op allerlei verschillende manieren. Niet alleen maar door te spreken, maar bijvoorbeeld ook door middel van gezichtsuitdrukkingen, geluiden, natuurlijke gebaren of schrift. Iedereen heeft het recht om te communiceren en daarmee het recht op toegang tot passende communicatievormen.

Martine Meijers en Stijn Deckers leggen uit dat communicatie een recht is voor iedereen. Als spreken niet (goed) mogelijk is, kan ondersteunde communicatie helpen. Ze leggen uit wat er mogelijk en nodig is om iemand die niet (goed) spreekt beter te leren communiceren met OC.

Naar artikel Regelhulp Ministerie VWS