Nederlands Gebarencentrum

Nederlands gebarencentrum

Het landelijke onafhankelijk expertisecentrum op het gebied van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met gebaren(NmG).

Gebouw de Argonaut Stationsplein 121
3818 LE Amersfoort
Tel: 030-6565407
info@gebarencentrum.nl