Deze picto-museumkaart wordt u gratis aangeboden door ISAAC-nf en EMB Nederland. EMB Nederland is de landelijke belangenbehartiger voor mensen met een ernstige meervoudige beperking en hun verwanten (www.emb-nederland.nl).

Om de OC-gebruiker nog meer te laten genieten en te betrekken bij het museumbezoek, bieden wij de OC-gebruiker, eventueel samen met zijn/haar begeleider, de mogelijkheid aan om tijdens het museumbezoek gebruik te maken van onze picto-museumkaart.

Deze kaart is te gebruiken naast de kernwoordenschat op het eigen communicatiemiddel. Mocht de OC-gebruiker niet zelfstandig gebruik kunnen maken van deze kaart, dan kan de begeleider of een museumdocent de kaart ook gebruiken bij het vertellen tijdens de rondgang door het museum, door middel van modelleren.

De uitleg bij de kaart is los te downloaden en hier is met film uitgelegd hoe de kaart te gebruiken.

Heeft u na gebruik van deze picto-museumkaart nog vragen, opmerkingen of ideeën voor ons dan horen wij dat graag via: info@isaac-nf.nl

picto museumkaart

De picto-museumkaart in het Mondriaanhuis in Amersfoort.

Mind Express 4
picto museumkaart