Museum-pictokaart

Deze museum-pictokaart wordt u gratis aangeboden door ISAAC-NF en EMB Nederland. Hij is is april 2024 herzien in samenwerking met de Museumvereniging. In overleg met hen is ook de naam gewijzigd en het ABC toegevoegd. EMB Nederland is de landelijke belangenbehartiger voor mensen met een ernstige meervoudige beperking en hun verwanten, zie hier voor hun pagina over deze museum-pictokaart.

Wat is het en voor wie is het?

De museum-pictokaart is een kaart vol met plaatjes, we noemen dat pictogrammen. Hiermee kan iedereen zich duidelijker maken, zeker wanneer dat met gesproken of gebarentaal niet (goed) lukt. Denk hierbij aan mensen met een mensen die niet spreken, een communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben, mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), mensen met autisme, nieuwkomers en mensen met dementie of afasie. Door te communiceren met en de pictogrammen en het ABC kunnen zij en hun omgeving zich beter uiten.

Hoe te gebruiken?

Door museumbezoeker

  • Wijs het pictogram aan die aangeeft wat je wilt zeggen
  • Staat een woord er niet op? Gebruik het ABC om het te spellen

Voor begeleiders/ouders/suppoosten:

  • Wijs pictogrammen aan nadat of terwijl je het woord uitspreekt. We noemen dit modelleren. Zo leert de ander wat de pictogrammen betekenen.
  • Wijs het pictogram aan waarvan je denkt dat de ander dit wil zeggen.
  • Reageer altijd op wat de ander wil zeggen

Hier is met film uitgelegd hoe de kaart te gebruiken.

Waarom als museum deze kaart inzetten? 

Het stelt de bezoeker in staat gedachten, gevoelens en observaties te delen, zelfs zonder gesproken taal. Het maakt het museumbezoek inclusiever en verrijkt de ervaring voor iedereen die betrokken is. Met de museum-pictokaart wordt het museum niet alleen een plek van kunst en geschiedenis, maar ook van verbinding en begrip. Deze musea in Vlaanderen en Nederland begrijpen dat; lijst musea met Museum-pictokaart

VN-verdrag voor de rechten van de mens.

Communicatie tijdens een museumbezoek is een fundamenteel recht, zoals vastgelegd in het VN-verdrag voor de rechten van de mens. Hoewel er veel aandacht is besteed aan fysieke toegankelijkheid, blijft toegankelijke communicatie achter. De museum-pictokaart vult deze lacune perfect op, bedoeld voor een breed scala aan mensen met een communicatieve kwetsbaarheid.

Heeft u na gebruik van deze museum-pictokaart nog vragen, opmerkingen of ideeën voor ons dan horen wij dat graag via: info@isaac-nf.nl

Schermafbeelding 2024-04-29 112613
Ervaringsverhaal Anita Gosschalk Liemburg, kunsthistorica,videocoach, VTS trainer & coach, museumdocent
"Ik kwam in aanraking met de museum-pictokaart via BRAM, de organisatie voor rondleiders en museumdocenten. Ik werk met grote regelmaat met 'speciale' doelgroepen, waaronder mensen met een vorm van dementie. Daar hoort ook afasie bij. Omdat ik in het Stedelijk Museum vaak dezelfde deelnemers zag voor een Onvergetelijk Stedelijk rondleiding, waaronder ook Simon. Als ik Simon iets vroeg, gaf hij mij altijd een briefje, waarop stond: Ik ben Simon. Ik heb afasie. Ik kan niet praten. Hij genoot van de rondleidingen, maar kon eigenlijk alleen maar vragen van mij beantwoorden met ja, nee of schouders ophalen. Het was heel fijn om deze picto-kaart in te zetten, want daardoor kon hij ook aangeven wat voor soort gevoel hij bij een werk kreeg, of welke materialen hij herkende. Het bood hem de mogelijkheid om volwaardig deel te nemen aan het gesprek. 
 
De picto-kaart zit standaard in mijn tas als ik op bezoek ben bij verzorgingshuizen, maar ook als ik werk met mensen met (meervoudige) beperkingen in het museum. De reacties van de naasten (mantelzorgers, docenten, etc) zijn eigenlijk altijd positief en opgelucht. Het is fijn om te zien dat je kind, echtgenoot , vriend mee kan doen. Dat zorgt ervoor dat zij ook meer genieten. En dat het normaal is om zoveel mogelijk rekening te houden met je bezoekers/deelnemers.
 
Behalve mijn werk als rondleider geef ik veel trainingen, onder andere voor het Onvergetelijk - programma en mensen met ASS. In mijn trainingen attendeer ik mijn deelnemers ook op deze kaart en bespreken we mogelijkheden om deze in te zetten en/of te gebruiken als inspiratie. Zelf heb ik de picto's groter gemaakt, maar je kan deze ook nog uitbreiden met meer woorden." 
picto museumkaart