Leidraad

Microsoft Word - Leidraad OC def.docx

Leidraad ondersteunde communicatie

In de Leidraad ondersteunde communicatie wordt uiteengezet wat ondersteunde communicatie (OC) is en hoe je het kunt inzetten in het dagelijks leven. Communiceren met OC leer je namelijk niet in een training, dat leer je doordat iedereen om je heen middels OC communiceert. Net zoals een kind gesproken taal en een doof kind gebarentaal leert gebruiken: ze worden erdoor omgeven. In de praktijk wijs je bijvoorbeeld één of twee pictogrammen per zin aan, of maak je hier gebaren bij. Op deze manier ondersteun je je gesproken taal met andere communicatievorm(en). We noemen dit principe modelleren en het aanleren van OC is grotendeels hierop gebaseerd.

De informatie uit de Leidraad is een bundeling van deze praktijk- en wetenschappelijke kennis. De tips, adviezen en achtergrondinformatie zijn zo opgeschreven dat iedereen op weg geholpen wordt om te starten met OC.