ISAAC-NF

1652249658489_klein

Wie zijn wij?

ISAAC-NF is de Nederlands/Vlaamse afdeling van de ISAAC; de International Society of Augumentatieve and Alternative Communication, vrij vertaald “de internationale gemeenschap voor ondersteunde communicatie”. We zijn de belangenvereniging voor iedereen die niet goed (genoeg) kan spreken of gesproken taal niet goed (genoeg) begrijpt.

Met ondersteunde communicatie (OC) bedoelen we hier alle vormen, middelen en manieren van communicatie om de gesproken taal te ondersteunen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gebruik van losse pictogrammen, gebaren en voorwerpen, maar ook om spraakcomputers en communicatieboeken. Alles om de communicatie van en naar iemand die niet goed (genoeg) kan spreken te versterken.

Voor het Nederlandstalige gebied is daarom in 1989 ISAAC-NF opgericht. NF staat voor Netherlands and Flanders, ofwel Nederland en Vlaanderen.

"Ondersteunde Communicatie moet herkend, gewaardeerd én gebruikt worden over de gehele wereld"

Wat doen we nu?

Het doel van ISAAC-NF is om met inzet van Ondersteunde Communicatie het leven van kinderen, jongeren en volwassenen met een communicatieve beperking te verbeteren door;

 1. Een beeld te geven van mensen die (tijdelijk) niet kunnen spreken.
 2. Bekendheid te genereren voor ondersteunde communicatie.
 3. Kennis en kunde over ondersteunde communicatie te verspreiden.
 4. Een platform te zijn voor OC-gebruikers en hun omgeving.
 5. De belangen te behartigen van mensen met een communicatieve beperking.

"ISAAC-NF: Omdat communicatie een recht is voor iedereen!"

Voor wie?

ISAAC-NF is er voor mensen die (tijdelijk) niet of niet goed met hun eigen stem kunnen spreken; voor mensen met een communicatieve beperking. Al deze mensen hebben behoefte aan en recht op ondersteunde communicatie. Zij en de mensen om hen heen dienen goed ondersteund te worden in het gebruik van OC ten behoeve van de ontwikkeling, (zelf)expressie, (zelf)regie en privacy van de persoon met een communicatieve beperking.

OC leer je doordat anderen met OC naar jou toe communiceren, zij moeten ook ondersteund worden. ISAAC-NF is er voor alle mensen om de persoon met een communicatieve beperking heen. Voor ouders, broers, zussen, familie, vrienden, kennissen, vrijwilligers en professionals. We zijn er voor iedereen die omgaat, woont of werkt met iemand met een communicatieve beperking. En voor iedereen die meer over OC wil weten!

Als we het hebben over “mensen met een communicatieve beperking” denken we aan mensen die niet goed (genoeg) kunnen spreken, bijvoorbeeld mensen met,

 • een aangeboren aandoening of beperking, zoals Cerebrale Parese, Down syndroom, Rett syndroom of Angelman syndroom;
 • een niet-aangeboren hersenbeschadiging (NAH) zoals afasie na een herseninfarct of -tumor or trauma na een ongeluk;
 • autisme;
 • een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking;
 • een langdurige, progressieve of chronische ziekte zoals Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS), Parkinson, dementie of Multiple Sclerose (MS);
 • (tijdelijk) niet kunnen spreken door verlamming of ziekte.
contentlarge (1)

Lid worden?

Lid worden van ISAAC-NF houdt in dat u onze missie steunt én dat u ons steunt in het uitdragen van deze missie. Ons uiteindelijke doel is dat OC herkend, erkend, gewaardeerd én gebruikt wordt over de gehele wereld. Als u lid wordt, ontvangt u:

 • Korting op ons jaarlijkse congres en/of webinars.
 • Jaarlijks driemaal Voorleeskaarten; gebaar- en pictogramkaarten bij een populair lees- en prentenboek.
 • Regelmatige nieuwsbrieven en updates over OC, ISAAC-NF en gerelateerde onderwerpen.
 • Uitnodigingen voor informatieve webinars en deelname aan wetenschappelijk onderzoek.
 • De mogelijkheid om aanspraak te maken op een vergoeding voor bijwoning van het tweejaarlijkse ISAAC Internationaal congres.

Kosten:

 • Persoonlijk lidmaatschap: €60,-
 • OC-gebruikers/ouders: €40,-
 • Studenten lidmaatschap: €25,-
 • Organisatie/zorginstelling (één mailadres voor nieuwbrief en tot max. 3 werknemers korting op acties van ISAAC-NF zoals studiedagen, producten): €120,-

Voor meer informatie kunt u mailen met info@isaac-nf.nl.

Als u lid wil worden klik dan hier