Eind Zon-Mw Voorlichtingen OC

We zijn bij ruim 50 instellingen, scholen, KDC's en ouderverenigingen geweest. Deelnemers aan de voorlichting gaven herhaaldelijk aan zeer geïnspireerd te zijn door de voorlichting, zin hadden om aan de slag te gaan en erg blij te zijn met alle materialen die we hebben achtergelaten. Tijdens vele voorlichtingen zagen we “kwartjes vallen”, zeker als het ging over wanneer je start met OC. Op veel plekken worden ondersteunende gebaren volop ingezet, bij vrijwel alle kinderen en zonder dat er iets van hen terug wordt verwacht. Onze vraag waarom er niet op deze manier met pictogrammen werd omgegaan, deed veel ogen openen. Er zijn meerdere deelnemers aan de voorlichting naar het congres van ISAAC-NF gekomen en we krijgen nog steeds aanvragen voor de voorlichting.

Conclusies / opbrengsten

 • Het starten met de film Het Succes van OC, de post-its met vragen, de aandacht voor de mythes en het startpakket waarin werkzame elementen in de voorlichtingen. Op deze onderdelen kregen we veel positieve feedback en hierbij vielen de meeste "kwartjes'.
 • De koppeling tussen ervaringsdeskundigen en professional was onmisbaar in onze voorlichting. De persoonlijke ervaringen vanuit de ervaringsdeskundige, gekoppeld met de kennis van de professional leidde tot zeer positieve reacties vanuit de deelnemers. Vanuit de persoonlijke ervaringen kwam de impact (en onjuistheid) van de mythes echt over.
 • Er is een netwerk van ouders, OC-gebruikers en professionals ontstaan die elkaar weten te vinden bij vragen en voor inspiratie.
 • OC moet laagdrempelig beschikbaar worden, het moet zichtbaar zijn in de maatschappij. Het moet niet iets worden “wat we eens gaan onderzoeken als ze echt niet gaan spreken”, het zou er al moeten zijn.
 • De opgedane lessen zullen meegenomen worden in toekomstige projecten vanuit Deelkracht. Zie www.deelkracht.nl/cmb voor bestaande en nog te ontwikkelen producten (incl. online modules en live workshops).

 

Onze dank aan allen die de training hebben gegeven, hebben meegewerkt aan de ontwikkeling ervan en aan degenen die hebben bijdragen aan het Startpakket en uiteraard aan Zon-Mw voor het leveren van de financiele ondersteuning aan dit project. 

logo's

HIeronder de bestanden bij presentatie:

 • Deze presentatie is eigendom van ISAAC-NF en de vereniging Angelman syndroom Nederland.
 • Deze partijen zijn niet verantwoordelijk voor hoe de inhoud van deze presentatie gegeven wordt en de uitwerking daarvan op anderen.
 • Deze presentatie kan alleen gegeven worden door iemand met ervaring met ondersteunde communicatie en kennis van de inhoud van de Leidraad ondersteunde communicatie (ISAAC-NF, 2020).
 • De presentatie is bedoeld om in één geheel gegeven te worden door een ervaringsdeskundige (OC-gebruiker en/of ouder) en een professional. Zodat genoeg praktische en inhoudelijke kennis wordt gedeeld, samen met de hierna gegeven slides.
 • Op meerdere pagina’s staat aangegeven (in geel) welke afbeeldingen/pictogrammen nog kunnen worden toegevoegd ter ondersteuning van de geschreven en gesproken boodschappen.
 • Wetenschappelijke verantwoording kan teruggevonden worden in Leidraad ondersteunde communicatie via: https://www.isaac-nf.nl/leidraad/
 • Copyright ® Inhoud van deze slides mag gedeeld worden, uitsluitend met bronvermelding ISAAC-NF/vASN/ZonMw