Congres

PDF's van de presentaties van het congres van 2022 zijn hier terug te vinden: Presentaties Congres 2022 - ISAAC-NF

Programma congres 2022: "Luister je écht naar mij? Mijn ideeën, wensen en grenzen."

Ons laatste congres was op dinsdag 15 november 2022. De onderstaande sessies zijn opgenomen en zijn tegen betaling terug te kijken. De Nederlandstalige presentaties zijn ondertiteld. Heb je hier interesse in? Meld je dan nog aan via het formulier hieronder.

Ömer Güney & Loek Bolhaar - Hoe zeg je wat je wil zeggen? 

OC-gebruikers kunnen niet altijd zeggen wat ze willen zeggen, zelfs niet als ze beschikken over de meest ideale OC-oplossing voor hen die er bestaat. We presenteren die vanuit onze eigen ervaringen met OC, daarna hopen we ervaringen van anderen te delen. Als slotbetoog gaan we verschillende oplossingen voorleggen.

Stijn Deckers - Communicatieve competentie; hoe kunnen OC-gebruikers zich écht laten horen en zien? 

Communicatieve competentie is een breed begrip dat in de (inter)nationale literatuur en de OC praktijk vaak gebruikt wordt. Maar wat is het nu eigenlijk? Wat er er schuil onder het begrip 'communicatieve competentie'? Het begrijpen van dit begrip is belangrijk om OC-gebruikers zich écht te kunnen laten horen en laten zien. Het gaat in deze presentatie vooral om een theoretische onderbouwing en visie op OC.

Hali Strickler - Uncensored AAC: Exploring AAC Access to Profanity, Swearing, and Slang 

Profanity, swearing, and slang are often considered “taboo”, yet they are aspects of social communication.  Research even shows that children have a repertoire of 30-40 taboo words when they enter school.  There is normative data to reflect the use of profanity and other “taboos” across the lifespan.  Despite its prevalence in everyday communication, AAC users are often limited in their access to these types of words.  Many popular speech-generating devices and language systems do not have these words or concepts readily available.  This presentation will examine the research on colorful language and its implications for AAC users’ right to word choice.  Please note, this presentation will discuss explicit language, sexual health terminology, and abuse.

Peia Prawiro-Atmodjo - Puts - Effectieve training en ondersteuning voor de communicatiepartners van kinderen met een hightech hulpmiddel 

Bij het inzetten van OC zijn meerdere personen betrokken. Naast kennis en vaardigheden hebben motivatie en houding van deze personen een grote invloed op hun gebruik van OC. Ook hun zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen doet ertoe. En barrières in de omgeving of juist steun. In deze workshop vertelt Peia wat we uit onderzoek weten over effectieve manieren om de communicatiepartners van kinderen met een hightech hulpmiddel te trainen en ondersteunen. Er is veel aandacht voor het leren van vaardigheden. Maar er moet ook aandacht zijn voor hun motivatie, houding, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen. In deze workshop gaan we hierover met elkaar in gesprek. Hoe kunnen we communicatiepartners hierin helpen? En wat zijn dingen waardoor jouw eigen motivatie, houding, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen groeiden? Deel je ideeën en ervaringen! Deze workshop is bedoeld voor OC-gebruikers, ouders, leerkrachten, klassenassistenten, logopedisten en andere behandelaars. Ook onderzoekers en andere geïnteresseerden zijn welkom.

Kirsten Denis - Personaliseren communicatiehulpmiddel 

Communiceren doen we allemaal. We delen graag onze gedachten, gevoelens en ideeën met anderen. Maar wat als dit niet altijd even gemakkelijk gaat? Soms heb je hier een communicatie ondersteunend hulpmiddel voor nodig. Het zoeken naar een geschikt hulpmiddel is vaak nog maar het begin. Je wil dat dit past bij jou, zodat je hier gemakkelijk mee aan de slag kan. Je wil dat hier de juiste woorden in staan, zodat je jezelf voldoende duidelijk kan maken. In deze workshop geven we je enkele handvaten mee over hoe je een communicatie ondersteunend hulpmiddel kan personaliseren en leggen we uit waarom dat dit zo belangrijk is.

Loes Theunissen & Loek Bolhaar - Geletterdheid en OC, hoe verloopt het proces van leren lezen en spellen wanneer je niet kunt spreken en hoe kan het OC hulpmiddel worden ingericht om dit ingewikkelde proces te faciliteren?  

Wanneer kinderen niet-spreken is leren lezen en spellen geen eenvoudig proces. LOeS werkwijze is een werkwijze om niet-sprekende kinderen te leren lezen en spellen, waarbij het streven is om dit geïntegreerd aan te bieden binnen het leesonderwijs van de betreffende school. Van belang is natuurlijk ook hoe je het OC-hulpmiddel hiervoor gaat gebruiken en gaat inrichten om het proces van geletterdheid te bevorderen. Wanneer maak je gebruik van een letterkaart, wanneer ga je pictogrammen vervangen door hele woorden? Hoe gaan kinderen van pictogrammen met daarboven of onder het geschreven woord naar het zelfstandig formuleren van geschreven woorden? Wat is hierbij de rol van verklanken in het hoofd en hoe pak je dit aan als kinderen niet kunnen spreken? In deze presentatie legt Loes Theunissen uit hoe het lees- en spellingsproces verloopt bij niet-sprekende kinderen en zullen ervaringsdeskundigen Loek Bolhaar en Ömer Güney een bijdrage leveren om te laten zien hoe hun proces naar functionele geletterdheid is verlopen.

Caroline Bollen - Empathie en high-tech OC 

Wat jij ervaart ervaar ik niet, en andersom. Ik kan nooit weten hoe het is om jou te zijn, maar toch probeer ik me in je in te leven. Empathie. Eigenlijk iedereen vindt dit zo nu en dan moeilijk, omdat we simpelweg niet in iemand anders hoofd en hart kunnen kijken. Welke rol kan OC technologie hierin spelen? Op welke manieren kan zo’n technologisch hulpmiddel empathie tussen beide communicatiepartners faciliteren, en op welke manieren kan dit het juist precies in de weg staan?

 

Inschrijven voor het congres

De kosten voor het congres van 2022 zijn als volgt:

  • Professional lid / niet-lid                                     €120 / €160
  • Ouder of OC-gebruiker lid / niet-lid                     €55  / €95
  • Student lid / niet-lid                                             €60  / €75

De kosten voor het pakket van de 8 video's zijn als volgt, de video's zijn niet los te bestellen.

  • Professional lid / niet-lid                                      €80 / €100
  • Ouder of OC-gebruiker lid / niet-lid                      €45 / €75
  • Student lid / niet-lid                                              €40 / €50.

Bij de eerste plenaire lezing en de lezingen die worden opgenomen is ook een schrijftolk aanwezig. Als u bij andere lezingen een schrijf- of gebarentolk nodig heeft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via Contact.

Na aanmelding krijgt u een factuur toegezonden door onze penningmeester.

Alle informatie over het congres wordt hier weergegeven onder voorbehoud van wijzigingen.

Waarom organiseert ISAAC-NF elk jaar een congres?

Elk jaar organiseren we een congres in Doorn, op Landgoed Zonheuvel. Meestal vindt deze plaats in oktober; de maand waarin internationaal gezien veel aandacht wordt gevraagd voor het gebruik van ondersteunde communicatie (OC). Op ons congres kun je meer horen over het laatste nieuws uit wetenschap en praktijk, ontmoet je andere andere OC-gebruikers, communicatiepartners en behandelaars. Ons congres wordt bezocht door OC-gebruikers, ouders, begeleiders, leerkrachten, therapeuten en ieder ander die meer wil weten over het gebruik van OC. We geven zowel lezingen voor mensen die nog relatief nieuw zijn op het gebied van OC, als voor mensen die er al langer mee communiceren, leven en/of werken.

Naast aandacht wat OC is en hoe het in te zetten is er ook veel aandacht voor onderwerpen als inclusie, geletterdheid, onderwijs aan OC-gebruikers en het vergroten van de zichtbaarheid van OC in de maatschappij. OC-leveranciers en ontwikkelaars staan op de Hulpmiddelenmarkt om te laten zien welke OC-middelen zijn hebben en er is veel ruimte om elkaar te ontmoeten tijdens de koffie, lunch of de borrel. Wil je meer weten over OC? Kom naar ons congres!

Hieronder een korte impressie van ons congres in 2018, met dank aan Cam-on-Wheels voor het maken ervan.

 

Play Video

Presentaties terugkijken van vorige congressen?

We bewaren alle presentaties van de congressen. Deze slaan we op in onze kennisbank. Ga naar deze pagina om de presentaties te bekijken.