Bestuur

Wat is onze missie?

Het is onze missie om communicatiemogelijkheden voor mensen met een communicatieve beperking te verbeteren. ISAAC-NF wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan (bij)scholing, advisering, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek om dit te bereiken.

Elk mens heeft recht op communicatie. Gaat dit niet vanzelf(sprekend), dan moet alles worden benut wat communicatie tot stand kan brengen. Niet of onduidelijk kunnen spreken betekent niet dat je niets te zeggen hebt. ISAAC-NF is ervan overtuigd dat elk persoon, ongeacht de beperkingen en ongeacht leeftijd, in staat is om tot communicatie te komen.

banaan_800

Wat is onze visie?

"Ondersteunde Communicatie moet herkend, gewaardeerd én gebruikt worden over de gehele wereld".

We gaan ervanuit dat mensen met een communicatieve beperking meer te zeggen hebben dan hen met hun lichaamstaal en/of vocalisaties en/of eenvoudige gebaren lukt. Iedereen kan beter (leren) communiceren met behulp van OC, ongeacht leeftijd, niveau of beperking. Als iemand onvoldoende manieren heeft om zich te kunnen uiten, blijft het vaak onduidelijk wat iemand snapt, denkt of wil vertellen. Het is aan de omgeving om de obstakels tot communicatie op te heffen en te zorgen voor een vorm van OC die iemand zelf kan gebruiken!

We gebruiken allemaal vormen van OC; we zetten emotions en smiley’s in onze berichtjes. We maken ook gebaren als we praten, we wijzen naar wat we willen en zoeken naar de pictogrammen voor “WC” en “uitgang” op het station.

Mensen met een communicatieve beperking zijn in hun communicatie afhankelijker van deze vormen van OC. Met OC  kunnen zij makkelijker in contact te komen met de ander, laten weten hoe ze zich voelen, zich ontwikkelen en deelnemen aan de samenleving. Iedereen die baat heeft bij OC zou er toegang tot moeten krijgen, zonder voorwaarden. Iemand die niet kan lopen, krijgt een rolstoel. Iemand die niet kan spreken, krijgt toegang tot OC.

Hoe werken we samen?

Om onze missie ten uitvoer te brengen, werken we samen met meerdere partijen. Voor geven van bekendheid aan OC, het verbeteren van de toegang tot OC, delen van kennis en kunde en de lobby naar politiek en verzekeringen werken we samen met leveranciers in binnen- en buitenland, ouders van OC-gebruikers, behandelcentra en behandelaren, belangen- en patiëntenverenigingen, ISAAC Internationaal en zusterorganisaties, onderwijsinstellingen zoals universiteiten en hbo-opleidingen, verzekeraars, zorgkantoren, ZonMW, ministeries en de media.

Bestuursleden

Maartje600_400

Maartje Radstaake

Voorzitter / sectretaris (tijdelijk)

Sandra600_400

Sandra Koster

Vice-voorzitter

Martine600_400

Martine Meijers

Penningmeester

joke

Joke van de Pol

Bestuurslid

foto Kirsten 2

Kirsten Denis

Bestuurslid

IMG_0494_resized

Tim Terneusen

Vice-penningmeester

OC-klankbordleden; OC-gebruikers die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven.

Loek

Loek Bolhaar

Omer600_400

Ömer Güney

Nathalie-600_400

Nathalie Verstegen

LItania

Litania Blom