• Behartigt de belangen van de niet of nauwelijks sprekende en zijn/ haar omgeving.
 • Brengt OC onder de belangstelling van gebruikers, mensen in de directe omgeving van iemand met een communicatieve beperking, maatschappelijke instellingen, en waar mogelijk in de bredere maatschappelijke context.
 • Vergaart en verspreidt kennis middels het organiseren en ondersteunen van studiedagen, workshops, congressen en cursussen. Niet alleen voor professionals, maar ook voor andere betrokkenen zoals ouders.
 • Vergaart en verspreidt kennis middels initiatieven voor of deelnemen aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten en het publiceren hierover.
 • Biedt via haar website en Facebook een platform voor het delen van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van ondersteunde communicatie.
  • Verspreidt onder de leden regelmatig een digitale nieuwsbrief bij actueel nieuws betreffende aan OC gerelateerde zaken. Bijvoorbeeld: een artikel door een professional, een ervaringsverhaal van gebruikers, ouders en professionals, een nieuw product, zoals een nieuw communicatiehulpmiddel, een boekaankondiging, aankondigingen van studiedagen, congressen, netwerkbijeenkomsten.
  • Onze ambitie is  één- tot tweemaal per jaar het digitale Nederlandse tijdschrift voor Ondersteunde Communicatie uit te geven, waarin een platform wordt geboden voor het delen van nieuwe wetenschappelijke of praktische inzichten in de effecten van ondersteunde communicatie.
  • Werkt samen met verschillende gehandicaptenorganisaties en onderhoudt contacten met de internationale moeder- en zusterorganisaties.
  • Organiseert of ondersteunt bijeenkomsten, zoals OC-cafés, waar gebruikers, ouders en professionals elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen delen.

   Bekijk onze agenda

  Blijf op de hoogte van ISAAC-NF