De algemene doelgroep, mensen met een complexe ondersteuningsbehoefte en hun omgeving, is erg divers. In grote lijnen kunnen we de volgende doelgroepen onderscheiden. Deze opsomming niet allesomvattend.

  • Mensen met een aangeboren beperking of hersenbeschadiging, zoals Cerebrale Parese, autisme, een verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke beperking, of een ernstig meervoudige beperking.
  • Mensen met een verworven hersenbeschadiging of niet-aangeboren hersenletsel (NAH), zoals afasie na een herseninfarct of -tumor of trauma na een ongeluk.
  • Mensen die niet meer kunnen praten en gebaren door bijvoorbeeld een hoge dwarslaesie.
  • Mensen die tijdelijk niet meer kunnen praten (na stembandoperaties, intubatie en bij intensive of medium care).
  • Mensen met een langdurige, chronische of progressieve ziekte (bijvoorbeeld een spierziekte, Multiple Sclerose (MS), Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) of ziekte van Parkinson en dementie) waarbij het communicatief functioneren geleidelijk afneemt.
  • Mensen die in hun nabije omgeving contact (willen) hebben met iemand met een complexe ondersteuningsbehoefte, zoals ouders/verzorgers, familieleden, buren, vrienden en kennissen.
  • Mensen die vanuit een professionele achtergrond werken of in contact (willen) zijn met mensen met een complexe ondersteuningsbehoefte, zoals logopedisten, (ortho)pedagogen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, leerkrachten, groepsbegeleiders, studenten en docenten van het MBO/HBO/WO en wetenschappers
  • Ontwikkelaars, distributeurs en adviseurs van communicatie ondersteunende hulpmiddelen.

    Onze corporate members

Blijf op de hoogte van ISAAC-NF