De International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC) is opgericht in 1983. Het hoofdkantoor is gevestigd in Canada, met daarnaast wereldwijd chapters (afdelingen) in 14 landen of regio's.

Communicatie

De visie van ISAAC

"Ondersteunde Communicatie moet herkend, erkend, gewaardeerd én gebruikt worden over de gehele wereld".

Onze huidige, snel veranderende maatschappij is een talige samenleving waarin men gewend is om in gesproken of geschreven taal direct op elkaar te reageren. Veelal gaan mensen er, onterecht, van uit dat iedereen leert praten als hij/zij maar lang genoeg oefent. Er zijn echter veel mensen die nooit zullen kunnen spreken, of waarbij dit zo moeizaam gaat, lastig verstaanbaar of te begrijpen is, dat ondersteuning van de communicatie nodig is. Ook in Nederland en Vlaanderen.

Voor het Nederlandstalige gebied is daarom in 1989 ISAAC-NF opgericht. NF staat voor Netherlands and Flanders, ofwel Nederland en Vlaanderen. Het doel van ISAAC-NF is om met inzet van Ondersteunde Communicatie het leven van kinderen, jongeren en volwassenen met een communicatieve beperking te verbeteren.

De missie van ISAAC-NF

Het is onze missie om de communicatiemogelijkheden voor mensen met complexe communicatiebeperkingen te optimaliseren door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, (bij)scholing en advisering. ISAAC-NF wil spin in het web zijn en een betekenisvolle, duurzame bijdrage leveren aan al deze aspecten.

Elk mens heeft recht op communicatie. Gaat dit niet vanzelf(sprekend), dan moet alles worden benut wat communicatie tot stand kan brengen. Niet of onduidelijk kunnen spreken betekent niet dat je niets te zeggen hebt. ISAAC-NF is ervan overtuigd dat elk persoon, ongeacht de beperkingen, in staat is om tot communicatie te komen.

ISAAC-NF: Omdat communicatie een recht is voor iedereen!

 

Communcatiehulp

Blijf op de hoogte van ISAAC-NF