Download hier verschillende materialen in het Turks

Communicatiebord met geschreven tekst, letterkaart en meest te stellen vragen 

 

Communicatiebord met tekst en kleine pictogrammen 

 

 

 

Blijf op de hoogte van ISAAC-NF