Download hier verschillende materialen in het Russisch

 

Communicatiebord met geschreven tekst, letterkaart en meest te stellen vragen 

Communicatiebord met tekst en kleine pictogrammen 

Blijf op de hoogte van ISAAC-NF