Download hier de communicatieborden in het Engels

Instructies voor communicatie [Instructions for communication] 

 

Geschreven tekst [Written text]

Tekst met kleine pictogrammen [Text with small symbols]  

Grote pictogrammen met tekst [Large symbols with text] 


Kaart met vragen [Board with questions] 

 

Blijf op de hoogte van ISAAC-NF