Download hier verschillende materialen in het Arabisch

Communicatiebord met geschreven tekst, letterkaart en meest te stellen vragen 

Blijf op de hoogte van ISAAC-NF