Deze enquête is verspreid onder revalidatiecentra...

11 jan. 2019

Deze enquête is verspreid onder revalidatiecentra en leveranciers zich bezig houden met “Assistive technology”. Daarnaast is er een enquete verspreid onder ouders van kinderen die gebruik maken van een vorm van Assistive Technology. Assistive technology is een overkoepelende term die hulpmiddelen voor ondersteuning, aanpassing en revalidatie omvat voor mensen met een handicap. Met Assistive Technology wordt het hulpmiddel zelf bedoeld, maar ook het proces van selectie en implementatie van het hulpmiddel. Assistive Technology bevordert de mate van zelfstandigheid door mensen in staat te stellen taken uit te voeren die ze eerder niet konden uitvoeren. Het doel van deze enquête is zicht krijgen op het landelijke netwerk van organisaties die zich bezig houden met selectie en implementatie van Assistive Technology. Daarnaast is de enquête bedoeld om zicht te krijgen op de wensen en behoeften van de gebruiker en het sociale netwerk van de gebruiker. De enquête geeft antwoord op de vraag hoe de zorg met behulp van Assistive Technology in Nederland georganiseerd is en welke organisaties zich daar mee bezig houden. Mogelijk geeft het antwoord op hiaten in deze zorg en zijn er verbeterpunten te halen om de zorg verder te optimaliseren. De enquête is verspreid onder alle (kinder)revalidatiecentra in Nederland, alle leveranciers die zich bezig houden met Assistive Technology en ouders van kinderen die een vorm van Assistive Technology gebruiken. De enquête bestaat uit een aantal open en gesloten vragen, ik verzoek u vriendelijk de enquête in te vullen en te versturen, voor 1 februari 2019. Hartelijk dank voor het invullen! Marjolein Paus Ergotherapeut https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ_plvunA4w2hNE9WzfEZTOndmdbbIPKw_0HdDXRU7z2o1Zg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

 

Volg ISAAC-NF op Facebook voor het laatste nieuws!

 

  Terug naar het berichten overzicht