Een aantal keer per jaar vinden er ISAAC-NF -cafés plaats, waar ouders, gebruikers en professionals elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen te delen.

ISAAC vergaart en verspreidt kennis middels het organiseren en ondersteunen van studiedagen, workshops, congressen en cursussen. Niet alleen voor professionals, maar ook voor andere betrokkenen zoals ouders.

ISAAC organiseert dit voor mensen met een complexe ondersteuningsbehoefte en hun omgeving, deze erg divers.

Maar ook voor mensen die vanuit een professionele achtergrond werken of in contact (willen) zijn met mensen met een complexe ondersteuningsbehoefte, zoals logopedisten, (ortho)pedagogen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, leerkrachten, groepsbegeleiders, studenten en docenten van het MBO/HBO/WO en wetenschappers

ONZE AANSTAANDE ACTIVITEITEN:

  •  6 november 2017, Den Haag: Voor de Jeugd Dag: 1 presentatie
  •  16 november 2017, RAAK-project COM, informatiemarkt
  •  17 en 18 november 2017 Dortmund: Congres Duitse zusterorganisatie " Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation": 1 presentatie , 1 workshop
  •  30 november 2017, Geel, België: "Com@MODEM-dag" : 1 presentatie
  •  21 t/m 26 juli 2018, Gold Coast, Australië: Congres ISAAC International: 3 presentaties
  •  Nader te bepalen, 2018: Studiemiddag/-avond: C-Billt, Algemene Ledenvergadering